Tyhmät nuoret miehet, jotka yrittävät sekaantua yhteisasiainhoidolliseen elämään ilman siihen tarvittavia älyllisiä edellytyksiä, olkoot Sotilaallisessa Isänmaallisessa Suomessa otsalohkoleikattavat heidän säyseyttämisekseen. Leikkauksen jälkeen tulee heidät sitoa kahleilla yhteen työporukoiksi, jotka voivat suorittaa yksinkertaisia, älyä vaatimattomia töitä jonkun viisaan upseerin komentamina.