Koska isänmaalliselle, Suomen Sotien muistoa rakastavalle armeijan käyneelle Suomalaiselle ei ole olemassa omaa puoluetta, me, joukko isänmaallisia Suomalaisia, olemme täten päättäneet perustaa Suomeen uuden, Suomen Sotilaallisen Isänmaallisen Puolueen. Suomen Sotilaallinen Isänmaallinen Puolue pyrkii puoluerekisteriin, kun ensin on värvätty riittävästi puolueasiamiehiä keräämään kannattajakortteja Suomen Sotilaalliselle Isänmaalliselle Puolueelle.

Tällä nettisivulla julkaistaan Suomen Sotilaallisen Isänmaallisen Puolueen ohjelmaluonnokset ja tiedot. Suomen Sotilaallisen Isänmaallisen Puolueen sähköpostiyhteys on toistaiseksi sotilaallinenisanmaallinen@hotmail.com, sitten kun puolue on järjestäytynyt, hankimme tietenkin paremmat yhteydet.

Suomen Sotilaallisen Isänmaallisen Puolueen tavoitteita ja ajettavia asioita ovat lyhyesti seuraavat:

* Suomalaisen Isänmaallisuuden ja perinteisen elämäntavan vaaliminen

* Suomen Sotien muiston elävänä pitäminen

* Suomen sotilaallisten perinteiden ja maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen

* Suomen itsenäinen aseellinen maanpuolustus

* Suomen miesten miehuullisuuden, sotakelpoisuuden ja asekunnon ylläpitäminen ja edistäminen * Suomen kielen puhtauden, kauneuden ja itsenäisyyden vaaliminen

* Isänmaallisuuden tuominen osaksi suomalaista nykyarkea, sivistyselämää, kirjallisuutta ja taidetta